About us

Kas mes esame/Who we are:

Ly: Esu racionali Ligita, mylinti faktus, taisykles, skaičiukus, bet atvirai tinkinti pasakomis ir stebuklais. Mano nertas žaislas - suderinti šie, tokie skirtingi dalykai.
I am rational Ligita, who loves facts, rules, numbers, but who openly believes in fairy tales and miracles. Crocheted toy of mine - all these different things combined in one.

Bocozoo: Mano vardas Rita. Niekaip negaliu užaugti ir nuspręsti - ką labiau mėgstu - rankdarbius ar IT.
Skirtingai nei Ligita, gamindama žaislus nemėgstu skaičiuoti ir piešti schemų, dėl to niekada nežinau, koks bus galutinis rezultatas. Ruonis buvo mano pirmasis žaislas po ilgo nerankdarbiavimo, nors planavau nerti arkliuką. Beje, aš vis dar planuoju :)
My name is Rita. I can't finally grow up and decide what I like more - crafts or IT. Unlike Ligita I do not count stitches and work without any schemes. This often comes with unexpected results. Seal was my first toy after a long period of non crocheting, though I intented to make a small horse. By the way,  I still intend.. :)

Ką mes darome/What we do:

Ly: Žaislų kūrimas man yra nedidelė laisvalaikio dalis, teikianti malonumą, poilsį. Todėl leidžiu sau gaminti vis kitokius padarėlius, lygiai tokių pačių nekartoju - mano žaislo šeimininkas toks yra vienintelis. Bet mielai išklausau norus, ypač vedinus gražaus tikslo. Jei turit idėjų ar domina mano stebuklingi padarėliai, brūkštelkit ligishius@gmail.com
Creating toys is just a small part of my free time, which gives me pleasure and comfort. Therefore I allow myself to make every time a bit different little creatures, I do not make any identical. But I gladly listen to any wishes, especially those leaded by good intentions. If you have any ideas or you are interested in my magical creatures just write a letter ligishius@gmail.com

Bocozoo: Jei gerai atsimenu, niekada nesu nėrusi nieko kito, tik žaislus. Ir nemėgstu megzti. 
Taip pat negaminu tokių pačių žaislų. Net jei mėginčiau, neišeitų, nes tikriausiai neberasčiau tokių pat siūlų kamuoliukų, galiukų ir karoliukų prikimštose pintinėse. Mane rasite bocozoo@gmail.com
If I remember well, I've never crocheted anything except toys. And I must say I don't like knitting.
I also don't crohet toys which are identical. I couldn't, even if I tried. You can find me at bocozoo@gmail.com

Kaip mes darome/ How we do...

Ly: Kartais žaislui tinka žvilgūs ar pūkuoti sintetiniai siūlai, bet dažniausiai naudoju natūralaus pluošto, ypač vilną. Kemšu sinteponu. Kai kurie žaislai neturi jokių mažiems vaikams pavojingų detalių, kitus puošiu sagomis, karoliukais. Detales jungiu kruopščiai ir tvirtai - mano žaislai yra skirti žaisti.
Sometimes shiny and fluffy yarn fits best for making a toy, but mostly I use natural fibers, especially wool. I stuff them with polyester toy filling. Some of the toys have no details dangerous for little children, others are decorated with buttons, beads. All the parts of the toy I sew very thoroughly and tightly - my toys are made for playing.

Bocozoo: Mėgstu spalvotą vilną, tačiau negaliu išskirti tam tikrų medžiagų kurias naudoju. Darydama žaislus vaikams stengiuosi nenaudoti sintetikos.
I love colourful wool, but can't list certain materials I use most. When creating toys for children, I prefer natural fiber yarn.

Labai labai ačiū/Special thanks to:
Labai dėkojame Agnei, nupaišiusiai mums pasakišką logotipą. Ačiū! Agnę rasite jos sandėliuke adresu agnenananai.wordpress.com. Labai rekomenduojame užsukti.
Special thanks for Agnė, who did not hesistate to create a fantastic logo for us. 
Our greatest recommendations to visit her blog at agnenananai.wordpress.com