Tuesday, June 14, 2011

Augintiniai/Pets

Iki vasaros balkone išaugo du balandžiai ir trys kregždžiukai. Ir išskrido.
During spring and summer two piggeons and three martin birds grew up in my balcony. And they flew away, like all the birds do.

Kad nelikčiau be nieko, užsiveisiau balkoninių kiaulių. Garantuotai neišskris :)
I did not want be be alone, so I'd got some pigs to live in the balcony. They will never fly away, I'm sure :)

Prašom apžiūrėti naujus augintinius:
My new pets:

Blondinė mėlynakė degloji.
Black blue eyed blondie.Rausvoji vietnamietiškoji (mąstytoja iš praeito įrašo):
Pink vietnamese pig (thinking pig from the last post):

Abi kartu:
Both pigs together:


P.S. dvi kiaulaitės dar slapstosi. Laukite tęsinio.
P.S. Two pigs are still hiding. To be continued....

Wednesday, June 08, 2011

Begalvojant.../While thinking...

A piggy amigurumi pig
..gali ateiti nemažai gerų minčių.
..some really good ideas can come to your head.

Tuesday, May 17, 2011

Apie naujienas / About news

Spauskite čia, kad skaitymą pradėtumėt gražia daina :)

Click here to start reading with a beautiful song :)

Kas naujo? Panašu, kad nieko :). Viskas tas pats, žinoma ir nuolat kartojasi:
* kad ir kaip lėtai pavasaris ėjo, viskas pražydo ir išsprogo vis vien netikėtai;
* ką bedarytum, vis vien nori, kad būtų kiek kitaip;
* kuo daugiau dirbi, tuo daugiau spėji;
* dovanot smagu;
* Ly padarė dar vieną žaislą.

What's new? It seems like there's nothing new :). Everything is the same, well known and reapeats constantly:
* however slow coming was spring, still everything burst into bloom unexpectedly;
* whatever you do, you still want everything to be a bit different;
* the more you work, the more you manage to do;
* it is fun to give presents;
* Ly made another toy.


Su guminiais batais ir jūreiviškais marškinėliais su kišene.
With boots and sailor shirt with a pocket.


Su taškuotais šortais.
With polka dot shorts.


Uodegytei prakišti šortuose yra skylutė :)
There's a hole in the shorts for the tail :)


Balerina
Ballerina

Ir maišelis.
And a bag to put everything in.Paprastas, bet man labai mielas. Tai vat, kai gyveni vis mažiau dalykų būna "naujienos" :), bet vis vien atsiranda kasdien, kas stebina ir žavi.

A simple one, but very cute to me. So, you meet less "news" each day while you live :), but still everyday appears something that fascinates.

Sunday, April 17, 2011

Anos įtaka baltajam tigrui / Anna's influence over the white tiger

Noras grįžo beskaitant kaip, susigadinusi gyvenimą, Ana Arkadjevna lenda po traukiniu. Priėjau pastraipos galą, užverčiau knygą, pasiėmiau tigro detales ir pabaigiau jį be jokių dramų, kančių ar stebuklų. Bet tai nereiškia, kad rezultatas negražus ;)

Willingness returned while I was reading how Anna Arkadyevna after messing up her life was jumping under the train. I read until the end of the paragraph, closed the book, took the tiger parts and finished it without any dramas, tortures or magic. But it doesn’t mean that the result isn’t beautiful ;)

Kietai įmigęs baltasis tigras

White tiger sleeping tightly


Sveiki

Hi


Monday, March 14, 2011

Pamečiau norą / I've lost my willingness

Šį įrašą norėjau padaryti jau prieš savaitę. Bet galvojau, susiimsiu ir jau šiandien galėsiu pasirodyt naują žaislą. Bet negaliu. Nes niekaip nebaigiu. Negalvokit tik, prašau, kad nieko neveikiu – aš nervinuosi ir kenčiu. Turiu ir piešinuką nusibraižiusi, ir siūlus nusipirkusi, ir net beveik visą pabaigtą – trūksta tik kojų ir uodegos, bet neturiu noro. Rita klausė „Kur gyvena vaizduotė?“, o aš dabar klausiu „Kur po velnių pasislepia noras?“.

I wanted to publish this post a week ago. But then I thought I‘d finish it so that I could show you today a new toy. But I cannot. Because I‘m unable to finish it. Just don‘t think, please, that I‘m not doing anything – I am being nervous and suffering torments. I have a picture and I have yarn, and I have almost the whole toy finished – just legs and tale are missing, but I don‘t have willingness. Rita asked „Where does the imagination live?“, and now I am asking „Where the hell is my willingness hiding?“.


Įtariu, žinau, kas kaltas, kad jau kelinta savaitė nenoriu į rankas paimti vąšelio. Šitas gražus pūkuotų siūlų debesiukas-parazitas!

I believe I know whose fault it is that I can‘t take a hook in my arms. This beautiful fluffy yarn cloud-parasite!


Ne pirmą kartą tokius naudoju, prasibadau kiaurai pirštus nerdama ir vis vien nepasimokau. Neriant tie pūkučiai kimba, ardyt išvis prakeikimas, o svarbiausia, nesimato prieš tai buvusių akių ir neišeina tiksliai skaičiuoti. Negaliu per prievartą daryti žaislo, nes manau, kad tada jis „negražus“ bus, todėl dabar kaip menininkai kad laukia įkvėpimo, aš laukiu grįžtančio noro.

Turiu ir dar vieną žaislo preparatą. Mintyse buvo lapė, bet tie nuostabūs pūkuoti, skaičiuoti trukdantys siūlai viską sugadino – pritrūkau jų ir dabar bus šiaip padaras.

It is not the first time when I use such a yarn, when I hurt my fingers crocheting and still I don‘t learn the lesson. When you crochet, these puffs tangle up, unpicking is like a curse and what‘s the most important – you can‘t see previous stitches what makes precise counting almost impossible. I can‘t force myself to make a toy, cause I think, that it will end up being „not nice“. That‘s why as artists wait for the inspiration, now I am waiting my willingness to come back.

I have also a preparation of another toy. There was a fox in my mind, but that wonderful fluffy, preventing me to count stitches yarn messed up everything – I got short of it and now it is going to be simple creature instead of the fox.


Sėdžiu svajodama ir galvodama, ir laukdama grįžtančio noro

I‘m sitting here dreaming and thinking, and waiting for my returning willingness

Tuesday, March 01, 2011

Kur gyvena vaizduotė?/Where does imagination live?

Jau kelinta savaitė gerai neriasi, bet visai nesirašo. Vakarais pasiilgę vąšelio pirštai greitai "susišneka" su vaizduote ir kruopščiai neria žaislus, o galva, su visas jos kerteles užkimšusiais mokslais ir kasdieniais rūpesčiais, lieka nuošaly.

A few weeks passed and I crochet every day, but still struggle with my unwillingness to write. Every evening my fingers talk to my imagination while throroughly crocheting toys while my mind is kept separately - occupied with studies and daily stuff.


Kartais galvoju - o kur gyvena ta vaizduotė? Jei galvoje, tai kaip ji dar ten telpa, jei namo vis grįžtu su piktu bičių spiečiumi ant pečių? Kuo toliau, tuo sunkiau darosi suprasti iš pažiūros paprastus dalykus.

Sometimes I wonder - where does imagination live? If it lives in my head, how does it still fit there, when  I come back home with a beehive on my shoulders almost every day? The farther away, the harder it becomes to understand even simply looking things.

Anksčiau viskas tikrai buvo paprasčiau. Vaikas būdama, sugalvojau, kad vaizduotė gyvena ant blakstienų galiukų. Dieną ji miegodavo, o prieš užmiegant, geroje prieblandoje labai smarkiai prisimerkus, vaizduotė išlįsdavo į tą tirštą pilką orą ten piešdama dideles geltonas karūnas, spalvotus vaikiškus vežimėlius ir princeses su aukštakulniais bateliais. 

When I was a child, everything seemed easier. I thought that imagination lived on the tips of my eyelashes. It slept in the daytime and woke up in the evening before I went to sleep. When I squinted my eyes, imagination came out and painted golden crowns, colourful baby carriages and princesses with high heels in that grey darkness.


Ir.. tikriausiai norėjau ne tik pasvarstyt apie vaizduotę, bet ir ką nors papasakoti apie tą žaliomis kelnėmis apmautą ožiaragį ir jo globotoją barškuolį Saturną, bet, nepykit, visos mintys šį vakarą jau nutapsėjo kažkur savais takais. 

Labanakt. 

And.. Well, yeah, I think I wanted not only to spout about imagination, but also to tell something about that capricorn in green pants and his rattling friend Saturn, but all my thoughts this evening already went on their own ways. 

Goodnight. 


Wednesday, February 09, 2011

Apie tylą ir vabzdžius / About silence and bugs

Kaip būna tokia tamsi tamsa, kuri vadinama "Nors į akį durk", taip būna ir tokia tyli šaltos žiemos dienos tyla, pavadinama "Spengiančia". Magiška ir žavinti.

Mano mylima žiemiška daina

Tik kad reali eilinės žiemos dienos tyla yra visiškai be garso. Būna, taip įpranti prie jos, kad net nesuvoki, kaip prakeiktai tylu aplink. Kol jos nesujaukia koks nors vasariškas garsas, tokiu laiku skambantis nesveikai.

Kai gerai prišildai kambarį, namo sienose žiemoti įsitaisiusiems vabzdžiams susisuka galva ir kai kurie, sumąstę, kad jau pavasaris, išropoja į viešumą. Jei kokia musė pakankamai prasimankština, kad jau gali paskrist, jos zyzimas skamba taip nederamai, o erzina labiau, nei kai vasarą aplink galvą sukasi mažiausiai keturios.

Taip, taip, aš čia vis dar į temą rašau :). Apie žiemą atsirandančius vabzdžius.

As there is such a dark darkness, that is called "Pitch Darkness", there is also such a silent cold winter day's silence called "Tingling" (don't know if I use the right corresponding word). So magical and fascinating.

My beloved wintery song

Just the real ordinary winter's day is totally soundless. Sometimes you get so used to it, that you even do not perceive how damn silent it is all around. Untill some summery noise, sounding ill at this time of a year, disorders it.

When you heat up your room sufficiently, bugs that hibernate inside the walls go wooly-minded and some, thinking that it's spring already, crawl out. If a fly does enough of exercise so it can fly, it's buzzing sounds very inappropriately and annoys much more than at least four flies circling around your head in summer.

Aye aye, I’m still following what I’m writing. About bugs appearing in winter time.Čia mano boružės ateiviškais veidukais ir žvaigždiškais siuvinėtais taškeliais, kurios kaip tikri normalūs vabzdžiai moka lipti siena vertikaliai arba žemyn galva lubomis (nes pilvuose įdėjau magnetus).

These are my ladybugs with alien looking faces and starry embroidered dots, that like all normal bugs are able to climb the wall vertically or upside down via ceiling (cause I put magnets in their bellies).
Jau vasario vidurys, todėl imu gaudyt kiekvieną saulės spindulį ar paukščio čirptelėjimą. "Amžinybė trunka labai ilgai, ypač pabaigoj." Taip ir su pavasario laukimu ;).

It’s already mid-February and I’m starting to hunt every little sunray or bird’s chirp. “Eternity lasts very long, especially in the end.” It’s the same with waiting for spring to come ;).

Thursday, February 03, 2011

Kaštonai/ Conkers

Užpraeitais metais, bevaikštinėdama po Zyplių dvaro parką Šakiuose, pririnkau kaštonų. Neneigsiu neneigsiu.. man sunku atsisveikinti su daiktais, todėl gera sauja tų kaštonų, pavadinta atseit dekoracija, gerus metus džiuvo ant stalo.

Two years ago during a walk in Zypliai manor house park in Šakiai I picked a handfull of conkers. I have to admit, saying "goodbye" to some stuff is not easy for me, so I kept that handfull of conkers on my table for more than a year. 


Galiausiai, kad nebebadytų akių, visi jie buvo suberti į dėžutę, kur ant jų užgriuvo visokių centų krūva, kai kažkur skubėdama norėjau ištuštinti kišenes. Vėliau dėžutės prisireikė ir kaštonai su centais prigulė ant lentynos. Dar vėliau centai buvo iškelti pas kiaulę taupyklę, nes pinigų gi negalima šitaip mėtyt. O kaštonai?

In the end I decided to put all conkers into a box. Some time later I spilled some coins on them (I was just in a hurry and wanted to empty my pockets.) However, after this I thought that I need a box and threw out conkers together with all coins onto a shelf. But later I put all coins to pig-money-box, because even coins are money and they shouldn't be thrown around the room. 
And what about conkers?


Jie ir vėl gyvena ant stalo :)
They moved back on my table :)

Naujame nertame krepšelyje.
In a newly crocheted basket.


Visi vėl blizgantys ir patenkinti.
All shiny and happy again.


O du iš jų net susiveikė akis, kepures, ir apsimetė kiškiais. 
Two of them even got eyes and hats and pretended to be bunnies.


Gudru :)
Smart :)

Šnabždasi kiškiai.
Whispering bunnies.

Tokia tad laiminga kaštonų istorijos pabaiga :)
Happy ending :)

* Atsiprašau už kiškių fotografijos nekokybę. Vakar fotografavau labai "po tamsėj".
* I apologise for bad quality of bunnies photos. Photos were taken yesterday's evening under insufficient light.

Monday, January 24, 2011

Aukštyn kojom/ Upside down

Kabančios pilkos kojos. Ilgos ir tingios. Baltos pūkuotos kelnaitės, užtemptos ant išpūsto pilvuko ir juodos blizgos sagos, skirtos prilaikyti petnešoms. Tikriausiai čia koks miegalius sapnuodamas kadaruoja danguj. 


Long grey legs. Hanging lazy. Fluffy white panties put onto a round tummy and shiny black buttons to hold the braces. This should be some sleepyhead flying through the sky in his dreams.Ups..^__^

Oops ^__^Apverčiam.

Reverse.


Ateivis, pasivertęs avimi ir apsivilkęs kiškio kostiumą?

UFO, who unsuccessfully tried to turn him into a sheep, wearing a rabbit costume?


Ufff... čia tik keistas kiškis :) Ką tik išsprūdo man iš rankų ir jau nebėr :)

Whooh.. this is only a strange bunny. He just just ran away from me.

Wednesday, January 19, 2011

Mago skrybėlė / Magician's hat

Vieną dieną radau kepurę. Nors atsirado ji visai netikėtai, stovėjo padėta ant spintelės lyg ten visada ir buvo jos vieta.

I found a hat one day. Though it appeared completely unawares, it was put on the cupboard as if it was its place.Mintį, kad cilindrą pas mane paliko koks džentelmenas, iškart atmečiau - tokie užklysta čia tik knygų pavidalu. Lieka vienintelis variantas, kad ji stebuklinga. O stebuklingus cilindrus turi tik magai, elementaru. Taip man besamprotaujant, kepurė vos vos sukrutėjo. Pilna kandžių? Nea. Jei jau ji mago, tai turi išskristi balandis. Kadangi balandis neišskrenda, garantuotai už ausų ištrauksiu triušį. Bet visa mano loginė seka subyrėjo, kai iš cilindro išlindo dvi trumpos kojos.

A thought, that the cilinder was left by some gentleman, I rejected straightaway - such people come here just in the shape of books. The only version left is that the hat is magical. And just magicians own magical cilinders, that's obvious. And while I was contemplating like this, the hat stirred just a little bit. Full of moths? Nop. If jet it belongs to the magician, than a dove must fly out of it. Whereas no dove flies out, I definitely will pull out a rabbit by his ears. But all my logical sequence fell apart when suddenly two short legs appeared from the cilinder.Jau kai galvojau griebti už tų kojų, jos vėl dingo, kepurė pradėjo judėti dar smarkiau ir staiga iš jos kyštelėjo paršelio galva!

And just when I thought of grabbing those legs, again they disappeared, the hat started to move stronger and suddenly piglet's head popped out!Paršeliams pagal prigimtį nėra lemta lįsti iš magų skrybėlių. Bet, pasirodo, didžiulis noras gali sugriauti visus dėsnius.
Kad triukas vyktų sklandžiau (scenarijuje nenumatytas kanopėlių pasirodymas) kiaulytei padeda paršelis. Pagal dėsnius, dviese griauti dėsnius būna visada paprasčiau.

Piglets by nature are not supposed to pop out from magician's hats. But, as it happens, a great desire helps to break nature's laws.
So that the tick could go fluently (no appearing of the little hoofs is planned in the scenario), piglet boy assists the piglet girl. And according to the law, it is much easier to break laws when you are not alone.

Thursday, January 13, 2011

Apdovanotos/Awarded

Et, jei šiom dienom negaliu pasigirti darbais, tai pasigirsiu apdovanojimais. Pasakon gavo dvigubą titulą. Kristina ir Artpocket pradžiugino mus Stylish blog award. Ar tai reiškia, kad mes kietos? :) Ačiū ačiū!

Apdovanojimas šiek tiek įpareigojantis, nes stilius tas.. tai šen, tai ten.. Gali kiekvieną dieną pamest kryptį. Bet vis tiek labai smagu. 
Kartu su dovana gavom ir krūvą džiaugsmo, ir pluoštelį taisyklių:
- Gavęs apdovanojimą išduoda, iš ko jį gavo;
- Parašo 7 dalykus apie save;
- Išrenka tuos, kam perduos titulą;
- Jiems praneša gerą žinią.

If I can‘t boast of my works these days, I will boast of award we got :) And we got a double stylish blog award from Kristina and Artpocket. Does this mean we are cool? :) Thanks a lot! 

Award gives a little bit of responsibility, because it‘s very easy to fall out of style, but still we are very proud. 
The award came not alone, but with a list of rules.
When you get this award, you have to:
- thank and link back to the person who awarded you;
- share seven things about yourself;
- pass this award to other bloggers you like;
- Contact these persons about the award. 


Esame dviese, todėl ir paruošėm...
(7faktai x 2 + 11 puikių nuorodų.. ) = ištisą rašinėlį.

As we are two, we have prepared...
(7facts x 2 + 11 great links) = long story to tell.


7 faktai apie bocozoo/7 facts about bocozoo 

1.  Mėgstu turėti daug spalvotų pieštukų ir flomasterių ir su jais nieko nedaryti. Tiesiog žiūrėti ir mėgautis jų spalvomis. 
I like having many colouring pencils and felt-tip pens and make nothing with them. Just looking at them and enjoying their colours makes me happy. 

2.  Didžiausia mano silpnybė – siūlai. Kai užmatau patinkančius, pamirštu savo „lūžtančius aruodus“ ir tempiu namo. 
My weak point when it comes to buying yarn. When I find yarn I really like, I forget about all the yarn I already have and take them with me. 

3.  Žiemą bet kurį iš savo žaislų išmainyčiau į gerą ryšulį šviežių apvalių ridikėlių (tikrų, o ne tų iš parduotuvės).
In winter I would swap any of my toys for a good bunch of fresh plump radish (I mean really fresh, not those from the shop). 

4.  Turiu dvi kates. Baltą ir juodą. Baltąja kate vadinu savo mašiną. Juodoji yra medinė ir stovi ant virtuvės palangės labai pikta. Viskas būtų gerai, bet užsimiršusi ir viešai pakalbu, kad nuo katės reikia sniegą nuvalyti ir kad jai šalta žiemą lauke. 
I have two cats. One black and one white. White cat is my car. Black cat is made of wood and is sitting on the windowsill in the kitchen. She looks very spiteful. Everything would be fine, but sometimes in public I blurt out that I need to rub off the snow from my cat or that it‘s too cold outside for her. 

5.  Esu chroniškai nepastovi – mėgstu keisti aplinką, veiklą. Net ir gyvenamąją vietą. Mėgstu viską, ką galima pakeisti. 
I am chronically volatile – I like changing environment and things i do. I even like shifting the place where I live. I love anything that is changeable. 

6.  Man patinka keliauti. tačiau esu absoliučiai beviltiška žemėlapių skaityme ir tada, kai reikia kitam paaiškinti kaip kur nors nuvažiuoti. 
I love travelling, though I am very bad at reading maps and giving directions. 

7. Procesas ne mažiau svarbus nei rezultatas. Norėčiau, kad daiktai mano namuose būtų pagaminti su meile.
The process itself is not less important than the outcome. I wish that all things around my home would be made with love.


7 faktai apie Ly/7 facts about Ly

1.  Niekaip negaliu išsėdėt bent 5 min nejudėdama. Pririšta numirčiau ir niekas nerastų, kodėl. 
There is no way I could sit at least 5 min without moving. I would die if bound and nobody would ever find the cause. 

2.  Saldumynai - ne malonumas, o būtinas maistas. 
Sweets are not a pleasure, but a necessary food. 

3.  Gaudau visokius gyvus padarus, ypač varles. 
I like catching all kinds of living creatures, especially frogs. 

4.  Dažnai nenulaikau liežuvio, kai meluoja be rimtos priežasties ar dirba nesąmones. Bet stengiuosi išmokt susilaikyt. 
I am often unable to hold my tongue, when somebody lies without a good reason or is doing stupid things. But I'm trying to learn to restrain. 

5.  Negaliu iškentėt, jei kas palieka pilnai neuždarytas spinteles ar stalčius. 
I can't bear when cupboard's doors or drawers aren't closed properly. 

6.  Bet kokį miestą keisčiau į lakstymą lauke karštą dieną su mažai drabužių, subraižytas kojas, maudymąsi iki kol oda susiraukšlėja, neplautų uogų tiesiai iš daržo valgymą. 
Any city I would change into running outside during hot day wearing few clothes, bruised legs, swimming till your skin gets wrinkled, eating unwashed berries straight from the garden. 

7.  Norėčiau pamatyt kaip į kosmosą kyla gyva didelė raketa. Skrist ir būtų gerai :). 
I'd like to see a real big rocket being lounched in to the space. Flying also would be great :).Titulą perleidžiame/Our picks
  Mūsų draugai ir mėgstamiausieji jau tupi mūsų dešinėje :), 
  tad duoklę atiduodame 10čiai lietuviškų žinomesnių ir dar ne tokių žinomų tinklaraščių:

  Our friends and favorites already have a contstant place in our blog.
  This time we want to promote 10 purely lithuanian  blogs.


  o nuo Ly - ir dar viena, speciali "užsieninė" nuoroda 
  and one more special "foreign" link from Ly