Thursday, November 25, 2010

Agnė


Šią vasarą belaužydamos galvas, kaip turėtų atrodyti mūsų blog'as, atradome ją ir parašėm laišką. Prašėm padėti. Ir ji nepasididžiavo! Ačiū, Agne, mes turim pasakišką logotipą.
Ir ji tokia gera, kad neištvėrėme nepakalbinusios. 

Interviu su Agne nananai.

This summer we tortured ourselves about how our blog should look like. Then we found Agne. She got an e-mail from us, in which we were asking for help. And she helped! Thank you, Agnė, we have a fabulous logo.
We think she's so good, that we must know more about her. 

Interview with Agnė nananai.


Neseniai užsukusios į kokono puslapį ir ten radusios sparnuotą meškį iškart supratome, kad jis Tavo.
Ar dažnai sulauki tokių prašymų/pasiūlymų kaip mūsų? Juk tikriausiai turi ir daug rimtų darbų...
Jūsų buvo turbūt pirmasis. Prie Kokono mugės prisidėti pasisiūliau - man patinka šita idėja. Taip pat neseniai sulaukiau prašymo iš vienos blogerės. Taigi ne tiek ir daug :) Bet tokius darbus smagu daryti - užsakovai ne tokie reiklūs arba tiesiog pataikau iš karto, nes visa tai dažniausiai būna skirta šiltiems ir nekomerciniams projektams.


Recently we popped into kokonas blog. The winged bear! No doubt! Immediately realized this was yours.
How often do you receive requests like that? After all, we suppose you have many more important activities than creating logo‘s for strangers :)
You were probalby the first. For kokonas – I volunteered, because I like the idea of this fair. Also, recently I got a request from one more  blogger. So all in all it is not so much. But I think it‘s fun. Firstly, such „customers“ are not so strict. Secondly, in such cases I tend  to hit at once – mostly because my creations are designed for warm or non-commercial projects.

Savo blog'e save pristatai kaip grafikę, dizainerę ir iliustratorę. Bet mes tikrai žinome, kad esi ir puiki rankdarbiautoja.
Kada ir kaip atėjo mintis kurti sages?
Oi, sagės tai buvo tiesiog eksperimentinis užsiėmimas. Na jis ir dabar tęsiamas, bet daug lėčiau nei pernai - pernai buvo "kablys" ant lipdymo ir vilnos. Mėgstu jungti skirtingas medžiagas, tad sagės gavosi tiesiog tam tikri personažai. O pati mintis sakyčiau paprasta - man įdomūs žmonių veidai, jų mimikos ir nuotaikos. Tad daryti "prisegamas galvas" atrodė labai natūralus užsiėmimas. Norėjau pati pasipuošti kažkuo savo. O po to teko papuošti ir drauges, ir šiaip atsirado norinčių :) Rankdarbiai man kaip meditacija, tiesiog puikus būdas nusiraminti vakare po dienos darbų. 

In your blog you introduce youself as a graphic designer-illustrator. But we also know that you are a great crafter. When and how came the idea to create brooches?
Oh, brooches were just an experiment! Well, I‘m still in progress, but much slower than last year. Last year I was hooked on modelling and wool. I like to connect different materials, so my brooches came out just like certain characters. I would say, the idea behind all this was quite simple – people faces, their moods and expressions look interesting to me. Thus making „clipped – heads“ seemed a very natural activity. I wanted to wear something of my own. But after all I had to „decorate“ my friends and other people who liked my creations :) Crafts are like a meditation to me, just a great way to calm down in the evening after the day's work.

Kada prasideda ir kokia yra Tavo diena? Koks geriausias jos metas kūrybai?
O čia apie kurią savaitės dieną? :) Na gerai.. Prasideda sunkiu atsikėlimu ir bėgimu į darbą. Dirbu reklamos agentūroje, tad į darbo dieną telpa viskas - ir įtampa, ir skubėjimas, ir juokas, ir nusivylimas, ir pasidžiaugimas.. spalvota diena būna. O vakarais toliau tęsiasi darbas - tik jau ramesnis - piešimas blogui, darymas iliustracijų, kartais knygos skaitymas ar pasimatymai su draugais.. Kūrybai iš tikrųjų nėra geriausio ar blogiausio laiko. Labai daug kas priklauso nuo savijautos, nuo darbo, kurį reikia padaryti.. man atrodo, jei turi noro kurti, tai sukursi bet kuriuo metu - ar anksti ryte, ar vėlai vakare. Juo labiau, kad mintys galvoj sukasi visą laiką, reikia tik mokėti jas panaudoti tinkamu laiku, tinkamoje vietoje. 

When does your day start? What is it like?
What is the best time for creation?
About which day of the week are you asking? :) All right... It begins with waking up (very hardly) and rushing to work. I work in advertising agency, so my day is full of everything – tension, pressure, rush, laugh, frustration and joy. My day is colourful. I continue to work in the evening. The evening takes more relaxed activities like drawing  for a blog, illustrating, sometimes reading reading a book or meeting friends. In my view, there is no best or worst time for creation. Very much depends on the mood, on the work you have to do.. I believe that if you wish to create something, you will create it regardless of the daytime. Ideas are running in the head all the time. All you need is to use them in the right place and time.

Kas Tave gerai nuteikia?
Labai daug dalykų! Tikrai. Įdomus darbas gerai nuteikia, skanus maistas, gera kompanija, gera muzika.. kelionės, atostogos.


What makes you feel good?
There are very many things! Really. Interesting work, delicous food, good company, good music ... travelling, holidays.

O kas įkvepia geriems darbams?
Nežinau, gal amžius :) Kuo toliau, tuo daugiau suprantu viską. Bet ne tiek daug tų gerų darbų dar padariau. Tad negalėčiau labai girtis.

Where from comes an inspiration for good works?
I don‘t know. Maybe it comes with maturity. The more time passes, the better I understand everything. But not so much good works are done yet. So I cannot boast myself too much.

Ar kurdama klausai muzikos? Pasidalink su mumis :)
Visaip būna. Kartais geriau tyloje dirbti. Klausau gana įvairią muziką. Galėčiau pasidalinti keletu neseniai klausytų:
Dream on         Jungle drum
Are you listening to music when creating? Care to share some samples with us :)
It depends. Sometimes it‘s better to work in silence. I listen to various music. Here are a few that I listened to recently:
Dream on         Jungle drum

Kokie Tavo planai? Ką nori/planuoji nuveikti artimiausiu metu?
Negaliu sakyti, nes dar neišsipildys. Bet jie gana dideli.


What are your plans? What do you want/plan to do in the nearest future?
I can‘t tell yet, in case my plans didn‘t come true. But they are quite serious.

Kurdamos savo blog'ą norėjome parodyti, kad nerti galima ne tik servetėles, staltieses ar nutysusius megztinius.
Nėriniai gali būti nenuobodūs. 
Ką Tu manai apie nertus daiktus?
Jie turi savo išskirtinumą - ar tai būtų žaislai, ar papuošalai, ar dar kas nors. Kaip ir bet kokie rankų darbų dalykėliai, jie yra labai šilti ir mieli.
Jūsų daromi žaislai man patinka. 

When creating our blog, we wanted to show that crocheting is not only napkins, tablecloths or ugly sweaters. Crocheted things can be interesting too.
What do you think about crocheting?
I think crocheted things are unique in their own way - whether they are toys or jewelry or anything else. As with any handmade things, they are very warm and nice.
I like the toys you make.

No comments:

Post a Comment

Feel free to comment or ask about anything.
Want to exchange links? Just tell us!